Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage. Junco ontwikkelt op het terrein van het voormalig schoolgebouw “de Levensboom” een wooncomplex met 20 appartementen voor begeleid wonen en 8 sociale huurappartementen. Het project is een initiatief van ‘’Rouveen voor Iedereen’’ en Junco. Woningstichting Vechthorst zal de uiteindelijke eigenaar worden van het woongebouw. De exploitatie van het woonzorggedeelte zal worden gedaan door Omega Groep uit Zwolle. In het voorjaar van 2022 zal naar verwachting worden gestart met de bouw.