In Heerde werkt Junco aan de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Wilhelminaschool. De plannen behelzen de ontwikkeling van 26 sociale huurwoningen, die na realisatie door woningstichting Triada verhuurd zullen gaan worden. De woningen voorzien in de grote behoefte aan extra sociale huurwoningen in Heerde. Architect Wijbenga-Tromp uit Sneek is verantwoordelijk voor het mooie ontwerp. Inmiddels zijn de plannen zover gevorderd dat het bestemmingsplan binnenkort ter inzage komt te liggen.