Het Handelshuys is de projectnaam voor de herontwikkeling van het voormalig warenhuis in de binnenstad van Zwolle. Hier huisvestten V&D en later Hudson’s Bay. Tot 1965 prijkte op deze plek de Michaëlskerk. Junco startte met de herontwikkeling in 2020. Samen met ontwerpbureau De Zwarte Hond is na een stedenbouwkundig plan een doorvertaling gemaakt naar een concept gebouwontwerp: een aansprekend gebouw, met een mooie architectuur en levendige plint, waarin wonen, winkelen en verblijven prettig samengaan. In het plan worden historische verbindingen hersteld. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de openbare ruimte in het Broerenkwartier.

Bij het ontwerp zijn Gemeente Zwolle en belangengroepen zoals bijvoorbeeld Vrienden van de Stadskern betrokken en zijn er inmiddels twee informatiebijeenkomsten georganiseerd (een keer online en een keer fysiek) om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de plannen, inzicht te geven in de planning, sloop- en bouwwerkzaamheden èn hen de gelegenheid te geven om vragen te stellen.