‘Het Handelshuys’ is de projectnaam voor de herontwikkeling van het voormalig warenhuis in de binnenstad van Zwolle. Hier huisvestten V&D en later Hudson’s Bay. Tot 1965 prijkte op deze plek de Michaëlskerk. Junco startte met de herontwikkeling in 2020. Samen met ontwerpbureau De Zwarte Hond is een stedenbouwkundig plan opgesteld die inmiddels is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp: een aansprekend gebouw, met een mooie architectuur en levendige plint, waarin wonen, winkelen en verblijven prettig samengaan. In het plan worden historische verbindingen hersteld. Dat zorgt voor een betere aansluiting op de openbare ruimte in het Broerenkwartier.
Bij het ontwerp zijn Gemeente Zwolle en belangengroepen zoals bijvoorbeeld Vrienden van de Stadskern betrokken en zijn er inmiddels twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de omwonenden.
Inmiddels wordt samen met de gemeente Zwolle onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verplaatsing van Filmhuis ‘Het Fraterhuis’ naar het Handelshuys. Eind 2022 wordt uitsluitsel verwacht. Extra informatie is beschikbaar op www.hethandelshuyszwolle.nl