Het Handelshuys is de ‘werktitel’ voor de herontwikkeling van de oude V&D locatie midden in de binnenstad van Zwolle. Hudson Bay was de laatste gebruiker tot 1-1-2020, vanaf die datum staat het pand leeg. Junco heeft het object sinds oktober 2020 in ontwikkeling. Inmiddels is door de Zwarte Hond uit Groningen een prachtig ontwerp gemaakt voor een nieuwe bebouwing op de locatie. Dit ontwerp is afgestemd met de gemeente Zwolle, die enthousiast is over de ambitie, de uitgangspunten en de eerste stedenbouwkundige ontwerpen.
In maart 2021 zal het plan gepresenteerd worden aan de raad en omwonenden.