De herontwikkeling van voormalig vleesbedrijf van Essen op Den Nul is als stedenbouwkundige verkenning samen met gemeente Olst-Wijhe opgepakt. In een later stadium zal het (oa in overleg met de omgeving) verder worden vormgegeven. Het uiteindelijke plan zal hoofdzakelijk bestaan uit een besloten woonhof met een mix van circa 12 koopwoningen voor een grote doelgroep. Aan de randen van het hofje zal de aansluiting met de Rijksstraatweg en Holstweg in de vorm van vrije kavels voor 4 2/1-kappers worden gezocht. Ook de aansluiting met het naastgelegen park zit verweven in het programma. O.a. een voetgangersdoorsteek verbindt de bewoners van de Rijksstraatweg met het park.