Het plan ‘Op Den Hof’ bestaat uit een woonhof met 12 koopwoningen bestaande uit een mix van 3 zogenaamde levensloopbestendige woningen (met slapen op de begane grond), 5 goedkope rijenwoningen en 4 rijenwoningen voor een grotere doelgroep. Aan de randen van het hofje, aansluitend aan de Holstweg, staan 2 woningen van het type 2/1-gepland. Ook de aansluiting met het naastgelegen park zit verweven in het plan. O.a. een voetgangersdoorsteek verbindt de bewoners van de Rijksstraatweg met het park. De herontwikkeling van voormalig vleesbedrijf van Essen op Den Nul is samen met gemeente Olst-Wijhe opgepakt.  Het plan gaat eind november 2022 in verkoop. Informatie is beschikbaar op www.opdenhof.nl