Eind 2020 heeft Junco overeenstemming bereikt met een groot deel van de eigenaren van de Bovenhaven in Kampen.

Samen met Mateboer ontwikkeling, die al gedurende lange tijd eigenaar is van een aantal panden aan de Bovenhavenstraat worden plannen gemaakt voor herontwikkeling van dat gehele Bovenhaven Kwartier.

Samen met de gemeente en belanghebbenden wordt gesproken over de uitgangspunten, de historische context van gebied en de te behouden waarden in het ontwikkelingsgebied. Medio 2021 zullen de eerste concrete plannen worden gepresenteerd.