Aansluitend op de ontwikkeling van het voormalige van der Heide terrein, wordt de voormalige discotheek “Dubbel en Dwars” herontwikkeld.
Naar verwachting worden er achter de bestaande gevel een aantal appartementen gerealiseerd.